Khoa học- Công nghệ | 29-12-2022

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR-AR) trong dạy - học kỹ năng lâm sàng

Khoa học- Công nghệ | 26-12-2022

Hội thảo Khoa học “Cập nhật về Tiêu hóa - Gan mật năm 2022” Best of Hepato – Gastro - Enterology 2022

Khoa học- Công nghệ | 16-11-2022

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

Khoa học- Công nghệ | 23-08-2022

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI- 30/7/2022

Khoa học- Công nghệ | 25-04-2022

Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA

Khoa học- Công nghệ | 29-09-2021

Đề tài Nghị định thư nhận được Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Khoa học- Công nghệ | 09-08-2021

Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI năm 2021

Khoa học- Công nghệ | 05-08-2021

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021

1  2  3  4  5  6  7  >|