Lễ trao học bổng Cheer for Vietnam năm học 2022-2023

Trần Anh Quốc | HueUMP | 12-01-2023

Công tác sinh viên | 09-01-2023

Lễ trao “Học bổng Ươm mầm” năm học 2022 - 2023

Công tác sinh viên | 23-06-2022

Chương trình “Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên”

Công tác sinh viên | 23-06-2022

Hoạt động Trao học bổng Huy Hoàng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Công tác sinh viên | 28-05-2022

Khai giảng Chương trình thí điểm Giáo dục liên ngành tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Công tác sinh viên | 23-02-2022

Trao học bổng Vet With A Mission cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn

Công tác sinh viên | 11-02-2022

Trao học bổng Cha Family, Korean Nursing Professor, Hope cho sinh viên Y khoa và Điều dưỡng

Công tác sinh viên | 27-11-2021

Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Công tác sinh viên | 28-08-2021

Sinh viên Y khoa Trường Đại học Y – Dược Huế nhận học bổng sau đại học toàn phần của Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Công tác sinh viên | 20-07-2021

Sinh viên Y - Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu

1  2  3  4  5  6  7  >|