Thông tin Nội dung Ngày cập nhật
Thông tin luận án NCS Châu Đỗ Trường Sơn - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt tiếng Việt

3. Tóm tắt tiếng Anh

4. Đóng góp mới luận án

10-06-2024
Thông tin luận án NCS Phạm Minh Sơn - Ngành Sản Phụ khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt tiếng việt

3. Tóm tắt tiếng anh

4. Đóng góp mới luận án

04-06-2024
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Thanh Bình - Ngành Nhi khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt tiếng việt

3. Tóm tắt tiếng anh

4. Đóng góp mới luận án

01-03-2024
Thông tin luận án NCS Trần Tuấn Anh - Ngành Ngoại khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt tiếng việt

3. Tóm tắt tiếng Anh

4. Đóng góp mới của luận án

01-03-2024
Thông tin luận án NCS Nguyễn Hải Cường - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (TV)

3. Tóm tắt luận án (TA)

4. Những đóng góp mới của luận án

10-10-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Tuấn Anh - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (TV)

3. Tóm tắt luận án (TA)

4. Những đóng góp mới luận án

10-10-2023
Thông tin luận án NCS Đặng Văn Thắng - Ngành Ngoại khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng việt)

3. Tóm tắt luận án (tiếng anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

05-07-2023
Thông tin luận án NCS Lê Viết Nguyên Sa - Ngành Sản Phụ Khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng việt)

3. Tóm tắt luận án (tiếng anh)

4. Những đóng góp mới của luận án (tiếng việt)

5. Những đóng góp mới của luận án (tiếng anh)

03-07-2023
Thông tin luận án NCS Hoàng Đức Minh - Ngành Ngoại khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

01-06-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hiệp Tuyết - Ngành Khoa học y sinh

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng việt)

3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

26-04-2023
Thông tin luận án NCS Trần Khánh Nga - Ngành Sản Phụ Khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

25-04-2023
Thông tin luận án NCS Ngô Thanh Liêm - Ngành Ngoại khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng việt)

3. Tóm tắt luận án  (tiếng anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

20-03-2023
Thông tin luận án NCS Đỗ Văn Diệu - Ngành Y tế công cộng

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

03-03-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hường - Ngành Y tế công cộng

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

30-12-2022
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Kim Hoa - Ngành Nhi khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

20-12-2022
NCS Nguyễn Đình Luân - Ngành Điện quang và y học hạt nhân

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt tiếng việt

3. Tóm tắt tiếng anh

4. Đóng góp mới luận án

13-12-2022
NCS Trần Nguyễn Trà My - Ngành Y tế công cộng

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

10-11-2022
NCS Trần Hữu Thanh Tùng - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

01-10-2022
NCS Hồ Thị Thanh Tâm - Ngành Sản Phụ khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

29-08-2022
NCS Trần Nguyễn Ái Thanh - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

03-08-2022
NCS Nguyễn Tấn Đức - Ngành Y tế công cộng

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

28-07-2022
NCS Hoàng Thị Ngọc Hà - Ngành Điện quang và y học hạt nhân

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

10-05-2022
Thông tin luận án NCS Phan Thái Hảo - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

08-05-2022
Thông tin luận án NCS Bùi Thị Thanh Hiền - Ngành Nội khoa

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Những đóng góp mới của luận án

06-05-2022
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường