Đào tạo Sau đại học | 22-11-2022

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022

Đào tạo Sau đại học | 31-10-2022

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức HAIVN đánh giá thực trạng và lập kế hoạch đổi mới chương trình Bác sĩ nội trú Nội khoa.

Đào tạo Sau đại học | 04-05-2022

Trường Đại học Y - Dược Huế trao bằng sau đại học cho hơn 370 học viên

1  2  3 ... 16  17  18  >|