TIN TỨC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Ngày 30/11/2023, Trường Ðại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2021 – 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Ngày 24/4/2023, đoàn chuyên gia của Trường Y khoa Harvard và HAIVN đã đến trường Đại học Y Dược, Đại học Huế để trao đổi và tập huấn các nội dung quan...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Chiều ngày 28/2/2023, Trường Đại học Y – Dược, ĐHH phối hợp cùng HAIVN tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới CTĐT BSNT. Đây là hội thảo cấp...

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sĩ khóa...
THÔNG BÁO
Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Răng Hàm Mặt


2024-01-25

Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Điều dưỡng


2024-01-25

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2024


2024-01-18

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2024 của Đại học Huế


2024-01-18

Thông báo tổ chức lớp chuẩn hóa chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2024


2024-01-08

Thông báo về môn thi và hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024


2024-01-05

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2024

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Ngôn ngữ trị liệu cho các cán bộ y tế và giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Ngôn ngữ trị liệu khóa 6 năm 2024.


2023-12-29

ĐÀO TẠO Sau đại học
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường