Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2021
Hồ Đăng Phương Thảo | | 22-06-2021

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2021

/multidata/ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep-cq-nam-2021.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng