Về việc thực hiện công tác sinh hoạt lớp hàng tháng
Phan Thanh Luân | | 30-11-2016

Thông báo số 3557/TB/ĐHYD-CTSV ngày 22 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện công tác sinh hoạt lớp hàng tháng

/multidata/thong-bao-sinh-hoat-lop-dinh-ky.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Phối hợp với Hội ADM - Vietnam tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên

Chương trình “Tư vấn sức khỏe tình dục - giới và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên năm thứ nhất, năm học 2023-2024”

Lễ trao học bổng Huy Hoàng