Về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy từ học kỳ II năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Phan Thanh Luân | | 23-08-2016

Thông báo số 1762/TB/ĐHYD-CTSV ngày 03/06/2016 về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy từ học kỳ II năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

/multidata/thong-bao-xet-mien-giam-hoc-phi-2016-2021.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ trao học bổng Cheer for Vietnam năm học 2022-2023

Lễ trao “Học bổng Ươm mầm” năm học 2022 - 2023