Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập lớp sinh viên
Hồ Đăng Phương Thảo | | 23-01-2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của GVCN, CVHT

/multidata/quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-gvcn-cvht.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Chương trình “Tư vấn sức khỏe tình dục - giới và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên năm thứ nhất, năm học 2023-2024”

Lễ trao học bổng Huy Hoàng

Lễ trao học bổng Sinh viên tài năng – Never Give Up năm học 2023-2024.