Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Phan Thanh Luân | | 29-08-2018

Thông tư số 27/2009/TT-BGGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

/multidata/2-thong-tu-so-27_2009_ngoaitru.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ trao học bổng Cheer for Vietnam năm học 2022-2023

Lễ trao “Học bổng Ươm mầm” năm học 2022 - 2023