Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017
Phan Thanh Luân | | 16-01-2017

Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03/08/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Đại học Huế, ngay từ đầu năm học 2016-2017 Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức biên chế các lớp sinh viên từ năm thứ nhất đến năm cuối khoá hệ chính quy và hệ liên thông chính quy, đồng thời ra Quyết định cử cán bộ giảng viên các Khoa, Bộ môn tham gia làm GVCN-CVHT để quản lý và ổn định tổ chức các lớp sinh viên.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác GVCN-CVHT, tăng cường sự phối hợp giữa Phòng CTSV, các Phòng chức năng, Ban cán sự các lớp sinh viên với GVCN-CVHT ngày một tốt hơn trong công tác quản lý sinh viên. Ngày 11/01/2017, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị công tác GVCN-CVHT năm học 2016-2017.

Đến dự với Hội nghị, có GS.TS. Võ Tam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng CTSV, PGS.TS. Nguyễn Trường An - Trưởng Phòng Đào tạo ĐH; quý thầy cô Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng CTSV và Phòng Đào tạo ĐH; các thầy cô giáo là cán bộ giảng viên các Khoa, Bộ môn được cử tham gia công tác GVCN-CVHT lớp năm học 2016-2017.

 Hội nghị đã thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của GVCN-CVHT, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GVCN-CVHT, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan (GVCN-CVHT, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Ban cán sự lớp, ...) trong công tác quản lý lớp sinh viên.

Với nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất của quý thầy cô GVCN-CVHT, các ý kiến giải trình của Lãnh đạo Phòng CTSV và Phòng Đào tạo ĐH mang tính xây dựng cho công tác GVCN-CVHT, Ban Giám hiệu đã kết luận một số nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện công tác GVCN-CVHT trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn:
1. GVCN-CVHT cần nắm rõ các quy chế hiện hành về Công tác sinh viên và Đào tạo đại học để hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.
2. Nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GVCN-CVHT đối với các lớp sinh viên trong việc giám sát, đôn đốc, phối hợp để tư vấn và kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho sinh viên.
3. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa GVCN-CVHT với Ban cán sự các lớp, các Phòng chức năng (Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, ...) đặc biệt là qua hệ thống thư điện tử để triển khai cho sinh viên thực hiện đầy đủ và hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo và công tác sinh viên trong Nhà trường.

Giới thiệu một số hình ảnh hoạt động

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn Học tập năm học 2016-2017

CÙNG CHUYÊN MỤC

Phối hợp với Hội ADM - Vietnam tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên

Chương trình “Tư vấn sức khỏe tình dục - giới và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên năm thứ nhất, năm học 2023-2024”

Lễ trao học bổng Huy Hoàng