Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Phan Thanh Luân | | 18-01-2017

Thực hiện công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015. Nhà trường kính báo cáo Bộ GDĐT và Đại học Huế kết quả như sau:

/multidata/bao-cao-viec-lam-2015.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ trao học bổng Cheer for Vietnam năm học 2022-2023

Lễ trao “Học bổng Ươm mầm” năm học 2022 - 2023