QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Khoa Cơ bản tiền thân là các bộ môn cơ bản thuộc trường Đại học Y khoa Huế bao gồm Bộ môn Toán – Lý, Bộ môn Sinh và Bộ môn Y Hóa. Năm 1994, thành lập Đại học Huế, theo tinh thần sử dụng chung đội ngũ, Đại học Huế thành lập Trường ĐH đại cương, tập trung cán bộ giảng dạy các môn khoa học cơ bản và thể dục – thể thao. Trường Đại học Đại cương của Đại học Huế chỉ tồn tại được 4 năm, đến năm 1998 thì giải thể. Đại học Huế thành lập tổ Giảng dạy thực hành cơ bản trực thuộc Ban Đào tạo ĐHH, chịu trách nhiệm quản lý và giảng dạy thực hành Hóa, Lý, Sinh cho Trường ĐH Y khoa, ĐH Nông lâm. Việc giảng dạy lý thuyết các môn cơ bản tại các trường ĐH Y khoa, ĐH Nông lâm được giao cho các trường thành viên gồm ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm. Năm 2005, Trung tâm giảng dạy và Thực hành cơ bản trực thuộc ĐHH được thành lập, chịu trách nhiệm giảng dạy tất cả các môn cơ bản cho Trường ĐH Y khoa, ĐH Nông lâm.

Đến năm 2008, ĐHH nhận thấy cần thiết phải có sự tồn tại của Khoa Cơ bản để đảm trách nhiệm vụ giảng dạy cho các môn khoa học cơ bản theo đặc thù đào tạo các chuyên ngành của từng trường (ĐH Y Dược, ĐH Nông lâm), Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 14 tháng 01 năm 2008, gồm có 4 Bộ môn: Toán-Tin, Hóa học, Sinh học và Vật lý-Lý sinh.

Năm 2020, theo chủ trương chung của ĐHH, Trường Đại học Y Dược Huế thực hiện tái cấu trúc, 4 Bộ môn thuộc Khoa Cơ bản được hợp nhất thành 2 Bộ môn là Toán – Tin – Sinh và Hóa học – Lý sinh theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHYD ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Đến tháng 05/2021: Tổng số CBVC, HĐLĐ là 23 cán bộ, trong đó 19 GV (04 GVC), 2 NCV, 2 KTV. Chất lượng đội ngũ cán bộ: 6 TS, 15 ThS, 2 CN; trong đó có 4 cán bộ đang là NCS.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm Khoa:

 • Trưởng Khoa: TS. Trần Thúy Hiền 
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Trương Thị Phương Lan

Các trợ lý của Khoa:

 • Trợ lý giáo vụ Đại học: ThS. Hoàng Thanh Hải
 • Trợ lý giáo vụ Sau Đại học: ThS. Nguyễn Đức Tùng
 • Trợ lý NCKH: TS. Võ Thị Tuyết Vi
 • Trợ lý giáo tài: ThS. Nguyễn Quạng Mẫn

Sơ đồ tổ chức Khoa Cơ bản:

Tổ chức Đảng

Chi bộ Khoa Cơ bản thành lập tháng 03 năm 2008 với 6 đảng viên chuyển về từ Trung tâm Giảng dạy và Thực hành Cơ bản; Nhiệm kỳ 2010 – 2012, Chi bộ có 12 đảng viên; Nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi bộ có 14 đảng viên; Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ có 12 đảng viên; Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ có 16 đảng viên; Nhiệm kỳ 2020  –2022, Chi bộ có 15 đảng viên.

Cấp ủy Chi bộ Khoa Cơ bản:

 • Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Thúy Hiền
 • Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Kim Dung
 • Ủy viên: Đ/c Nguyễn Quang Mẫn

Tổ chức Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa Cơ bản, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

 • Chủ tịch Công đoàn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Cơ bản có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo khối kiến thức cơ bản, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại đơn vị. Sự tồn tại của Khoa Cơ bản tạo điều kiện rất thuận lợi trong công tác quản lý khối kiến thức Khoa học cơ bản, phối hợp tốt với các khoa chuyên ngành để triển khai các chương trình đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Khoa Cơ bản đảm nhận chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản trong y học cho tất cả sinh viên thuộc các loại hình đào tạo đại học của nhà trường.  Ngoài ra còn tham gia giảng dạy các môn văn hóa cho đối tượng dự bị đại học và giảng dạy môn Tin học ứng dụng trong NCKH cho tất cả các chuyên ngành đào tạo Chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ nội trú.

Các môn khoa học cơ bản được dạy cho sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường đều nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức khoa học cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; trang bị những kiến thức khoa học cơ bản trong y học giúp sinh viên có được những tiếp cận ban đầu về một số vấn đề y học, xây dựng nền tảng cơ bản để học tốt các môn cơ sở và lâm sàng.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Từ năm 2008 – 2014: Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Mai Dung

Nhiệm kỳ 2014 – 2019: Trưởng Khoa: ThS. Trần Thị Hòa

Nhiệm kỳ 2019 – 2024: Trưởng Khoa: TS. Trần Thúy Hiền

HOẠT ĐỘNG

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA CƠ BẢN

1. Công tác Đào tạo

- Đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần cơ bản bao gồm Tin học đại cương và ứng dụng, Xác suất – Thống kê y học, Sinh học, Hóa học, Vật lý và Lý sinh cho sinh viên hệ chính qui khối năm 1 thuộc tất cả các ngành đào tạo: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Hình ảnh, Xét nghiệm, Hộ sinh.

- Đảm nhiệm việc giảng dạy một số học phần cho sinh viên hệ liên thông, đối tượng dự bị đại học, học phần Tin học ứng dụng trong NCKH cho học viên Sau đại học.

- Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình đổi mới Y khoa và RHM theo hướng tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, xây dựng Module KHCB mang tính đặc thù ngành Y, RHM, với sự đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp lượng giá.

- Các bộ môn trong khoa đã tích cực biên soạn lại một số bài giảng theo chương trình mới, cập nhật những kiến thức mới. Hiện nay, các bài giảng đều được thiết kế theo hướng chú trọng xây dựng các ca lâm sàng hay tình huống lâm sàng. Mục đích để cho sinh viên bước đầu làm quen với việc liên hệ ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản trong tiền lâm sàng và lâm sàng.

2. Công tác Nghiên cứu khoa học

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác NCKH của khoa, phong trào NCKH của các cán bộ càng được chú trọng, số lượng đề tài nghiên cứu đã tăng lên đáng kể, có chất lượng hơn. Nhiều cán bộ trẻ tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHH.     

- Chủ trì, tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Trường, cấp ĐHH, cấp Tỉnh, cấp Bộ.

Thời gian                      Cấp trường     Cấp ĐH Huế     Cấp Bộ     Nafosted

Năm 2012 đến  2018         12                        4                     1                  -

Năm học 2018 – 2019         6                        2                     -                   -

Năm học 2019 – 2020         4                        3                      1                 1
(Đang thực hiện)

- Tham gia viết các bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước và Quốc tế. Tham gia và báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế. Tổ chức HNKH “Khoa học cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe” nhân dịp kỉ niệm 5 năm, 10 năm thành lập Khoa.

 Thời gian                      Tạp chí quốc tế           Tạp chí trong nước

Năm 2012 đến 2018                   10                                      24

Năm học 2018 - 2019                 08                                      03

- Nghiên cứu các đề tài, đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giảng dạy, NCKH, tham gia Hội nghị Lao động sáng tạo, Hội nghị Khoa học nữ. Nhiều đề tài tham gia và đạt giải cao tại Hội nghị LĐST Cấp Trường.

Thời gian                      HN LĐST Cấp Trường              HN LĐST Cấp Tỉnh

Năm 2012  đến 2018                    13                                          1

Năm học 2018-2019                      3                                           -

- Xuất bản, tái bản các giáo trình phù hợp với chương trình mới: Giáo trình Xác suất-Thống kê y học; Giáo trình Hóa học (dành cho sinh viên ngành Y); Giáo trình Thực hành Sinh học (dành cho sinh viên ngành YHDP).

3. Công tác Công đoàn

- Toàn thể cán bộ công chức của khoa đã nhiệt tình tham gia hầu hết các phong trào do công đoàn Trường tổ chức như Viết bài cho tập san thầy thuốc nhân ngày 27/2; Tặng gói quà xuân cho Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh TTH; Thăm nuôi mẹ Việt nam Anh hùng; Hưởng ứng các đợt quyên góp giúp người nghèo; Quyên góp ủng hộ đồng bào Huyện A Lưới.

 - Công đoàn Khoa đã quyên góp quỹ từ thiện tự nguyện để cấp học bổng cho 8 sinh viên nghèo học giỏi, trị giá 1 học bổng là 3 triệu đồng; Tặng quà các cháu nhân ngày Tết Trung thu và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

  - Tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ trong năm học như 20/11, 22/12, dâng hương lên Bác nhân ngày 19/5 tại Bảo tàng HCM, tham gia Hội thi Tiếng hát CBVC ngành Y với các tiết mục hay và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tham gia cuộc thi Nấu ăn nhân ngày 8/3 và đạt giải 3, tham gia các phong trào TDTT của Trường và ĐHH, tham gia Hội thảo Công đoàn với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.  

- Tổ chức thăm hỏi các cán bộ trong khoa khi ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ.

- Các hoạt động này đã góp phần gắn kết các thành viên trong khoa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khoa ngày càng vững mạnh. Toàn thể cán bộ của khoa luôn đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4. Khen thưởng

 • Tập thể:

Tập thể đã liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được nhận nhiều Giấy khen của Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHH và đặc biệt đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế và Công đoàn ngành Giáo dục.

 • Cá nhân:

Toàn thể cán bộ viên chức của khoa đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều cán bộ đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  trong nhiều năm liên tục, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được nhận giấy khen của Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHH, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế và Công đoàn ngành giáo dục.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA GIAI ĐOẠN 2019-2024

Đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Tiếp tục mục tiêu xây dựng Khoa Cơ bản đặc thù Y Dược, trong đó, tập trung đẩy mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Phát triển hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ: Tất cả cán bộ, GV của Khoa phải không ngừng học tập nâng cao trình độ, có chương trình, kế hoạch cụ thể về học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy: Tiếp tục công tác cải tiến chất lượng liên tục cho đào tạo ngành y khoa và RHM theo chương trình tích hợp. Đặc biệt sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất của Khoa mới được đầu tư trang cấp cho phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành. Trên cơ sở những kết quả đã làm được trong đổi mới đào tạo cho y khoa và RHM, tiếp tục áp dụng thực hiện đổi mới cho giảng dạy các môn cơ bản đối với các chuyên ngành đào tạo khác.

+ Đẩy mạnh hơn nữa trong công tác NCKH: Tiếp tục thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần giảng dạy của Khoa, đảm bảo tất cả các học phần giảng dạy cho SV y dược đều có Giáo trình lý thuyết, thực hành theo hướng tích hợp, liên tục cập nhật nội dung mới. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đa dạng hoá các lĩnh vực nghiên cứu, tăng số lượng đề tài, dự án KHCN với các hướng nghiên cứu chính đã đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học phối hợp giữa các liên môn: Tin, Sinh và Thống kê, Hóa học và Lý sinh; phối hợp với các đơn vị trong trường và ngoài trường trong NCKH. Tất cả các hướng nghiên cứu chính của Khoa đề cao tính ứng dụng trong các ngành khoa học sức khỏe, hoặc nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG