CƠ CẤU TỔ CHỨC

1

TS. Lê Văn Chi

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y - Dược 

2

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược 

3

TS. Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Ban KHCN&QHQT, Đại học Huế

4

Ông Hoàng Hải Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh T-T-Huế 

5

ThS. Hoàng Trọng Chính

Phó Giám đốc BHXH tỉnh T-T-Huế

6

ThS.BSCKII. Trần Đức Sáo

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế

7

TS. Hồ Thắng

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế

8

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

9

TS. Nguyễn Thanh Xuân

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

10

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược 

11

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược 

12

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược

13

GS.TS. Nguyễn Thị Hoài

Trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Y - Dược

14

GS.TS. Trần Văn Huy

Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y - Dược

15

TS. Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC Trường ĐH Y - Dược 

16

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược

17 

TS. Đoàn Văn Minh

Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y - Dược 

18  

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Bộ môn Phụ sản, Trường ĐH Y - Dược 

19

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Bộ môn GP-PTTH, Trường ĐH Y - Dược 

20

ThS. Lê Thị Thu Hằng

Trưởng Phòng KHTC&CSVC, Trường ĐH Y - Dược 

21

SV. Phan Thị Phương Thảo

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường ĐH Y - Dược