ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trần Xuân Chương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị bình Nguyên

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Phan Từ Khánh Phương

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Phạm Văn Đức

Bác sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Trần Thị Hồng Vân

Bác sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Trần Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Duy Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

Phan Thị Mỹ Trâm

Bác sĩ

Giảng viên