Về việc cung cấp dịch vụ Siêu âm nội soi và Xét nghiệm CA19-9


SỐ HIỆU

2106/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

09-05-2024


Cung cấp dịch vụ Siêu âm nội soi và Xét nghiệm CA19-9
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc cung cấp dịch vụ Siêu âm nội soi và Xét nghiệm CA19-9, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.