Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)


SỐ HIỆU

816/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-03-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.