V/v tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII năm 2023


SỐ HIỆU

21- TB CĐYD

THỜI GIAN

20-04-2023


Để thuận tiện cho các học viên vừa công tác vừa có thể ôn tập và theo yêu cầu của một số học viên nên kế hoạch ôn tập tuyển sinh của Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nội dung cụ thể (thông báo đính kèm)
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo V/v tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII năm 2023, xin vui lòng liên hệ Công đoàn Trường tại đây để có thêm thông tin.