Thông báo về việc Tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2023 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

1930/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-10-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2023 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.