2022-05-26 |

Quyết định về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bọ chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Danh mục bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Xem chi tiết tại đây.