• Các văn bản liên quan đến Kiểm định Chương trình Đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo17/03/2018 16:45
 • Thông tư 12/2017/TT-BDGĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học25/05/2017 16:50
 • Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2014 - 201928/11/2016 10:08
 • Danh sách các cơ sở giảng dạy thực hành của Trường Đại học Y Dược - Đại Học Huế28/11/2016 09:54
 • Kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học Y Dược - Đại Học Huế năm 201528/11/2016 09:55
 • Văn bản nhà nước về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục28/11/2016 09:55
 • Lịch trình chính thức chương trình đánh giá ngoài cấp CSGD Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 201628/11/2016 09:56
 • Danh sách các đối tượng tham gia phỏng vấn phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục Đại học Y Dược - Đại học Huế 201628/11/2016 09:57
 • Thông tư 62 /2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp08/11/2016 16:01
 • Thông tư 32 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học02/11/2016 11:33
 • Nghị định 73 về Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học02/11/2016 11:28
 • Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 3/3/2015 V/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 201629/09/2016 10:28
 • Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học29/09/2016 10:23
 • Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học25/08/2016 16:55
 • Quyết định thành lập các Tiểu ban và Ban thư ký chuyên trách các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học25/08/2016 15:18
 • Quyết định Thành lập Hội đồng tự Đánh giá các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học25/08/2016 15:03
 • Văn bản Hợp nhất về Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học25/08/2016 16:50
 • QĐ 65 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học07/04/2015 08:35
 • Quyết định số 76/2007/ QĐ - BGDĐT - Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp07/04/2015 08:34
  Tin nổi bật
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle