PHÒNG QUẢN TRỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHÒNG QUẢN TRỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHÒNG QUẢN TRỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT

Nhiệm kỳ 2014 - 2019

CN. Hồ Ngọc Phước
Trưởng phòng

CN. Hầu Văn Việt Tú
Phó trưởng phòng
CN. Trương Đình Huỳnh
Phó trưởng phòng

A. Quá trình hình thành và phát triển:

   Từ năm 1976 đến tháng 4/1994.Trường Đại học Y Dược Huế thuộc Bộ Y tế chuyển sang trực thuộc Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Phòng Quản trị đã sát nhập theo Quyết định 78/ĐHH 06/12/1996 trở thành Tổ Quản trị trực thuộc phòng Hành chính Tổng hợp (1996-2007).

   Ngày 15 tháng 3 năm 2007, Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế, với sự sát nhập giữa Tổ Quản trị thuộc phòng Hành chính Tổng hợp và Tổ Giáo tài trực thuộc trường.

TRƯỞNG PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và Tên

Năm

1

 CN. Võ Đình Mẫn

 1981- 1984

2

 Ô. Nguyễn Văn Hoán

 1984-1986

3

 BS. Lê Văn Đình

 1986-1990

4

 BS. Bùi Minh Tâm

 1991-1996

5

 CN. Hoàng Thanh Biên

 2007- 2014

6

 CN. Hồ Ngọc Phước

 2014  đến nay

 

Tổng số CBVC và NLĐ  

Tổng số 14 người; trong đó CBVC : 06;  HĐLĐ : 08

Trình độ: Đại học 5;  Cao đẳng: 02; Trung cấp: 01; nhân viên: 06

Đảng viên: 06.

B. Chức năng, nhiệm vụ:

I. Chức năng:

   Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý tài sản, mua sắm cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng; cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão và vệ sinh cảnh quan trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

   1.Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị (tài sản cố định và tài sản lưu động) của Nhà trường.

   2. Quản lý khai thác và sử dụng cơ sở vật chất (Hội trường, giảng đường, trang thiết bị, điện, nước.v..v).  

   3. Quản lý công tác xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản. Cải tạo, sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị.

   4. Quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão và cảnh quan môi trường trong nhà trường.

   5. Đầu mối thực hiện các Quy trình, thủ tục xây dựng, mua sắm, sửa chữa. Lưu giữ và quản lý các hồ sơ pháp lý có liên quan đến cơ sở vật chất, đất đai, xây dựng, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật của trường.

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle