PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CN. Lê Thị Thu Hằng
Trưởng phòng
CN. Phạm Hồng Nhuận
Phó trưởng phòng

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản  lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước và Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ      

-  Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

-  Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

-  Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, học viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho Trường.

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành.

- Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của Trường tại các ngân hàng, Kho bạc.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản cùa Trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

- Công tác tài chính trong Nhà trường luôn được Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tính bền vững, chất lượng, quản lý chặt chẽ, chống tham ô lãng phí.

- Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách cho cán bộ công viên chức thuộc Trường và cho sinh viên, học viên Nhà trường đào tạo.

- Đã chú trọng củng cố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, có ý thức trách nhiệm, giải quyết mọi công việc kịp thời.

- Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính tài sản.

- Lập kế hoạch và bám sát kế hoạch chi tiêu đã được duyệt để đáp ứng đủ kinh phí cho các hoạt động trong Nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám và chữa bệnh và các hoạt động khác của Trường.

- Hoàn thành báo cáo quyết toán quý, năm kịp thời đúng với thời gian quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

- Thực hiện tự chủ về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ để chủ động cân đối thu, chi nhằm tăng cường nguồn thu, sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, nhằm đáp ứng tốt cho mọi hoạt động của Nhà trường

- Chú trọng củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn có tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ cao, giải quyết mọi công việc kịp thời, chính xác;   

- Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính tài sản của công, đảm bảo đúng với quy định pháp luật của Nhà nước;   

- Tham mưu tốt cho Ban Giám hiệu về kế hoạch hoạt động, quản lý tài chính tài sản của Nhà trường, đáp ứng đầy đủ kinh phí cho mọi hoạt động trong nhà trường nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám – chữa bệnh và các hoạt động khác của Trường .   

IV. TRƯỞNG PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

STT

Họ và Tên

Năm

1

 KS. Nguyễn Lê Lan

1979 - 1985

2

 CN. Trần Thị Ước

1986 - 1995

3

 CN. Trương Đình Huỳnh

1995 - 2014

4

 CN. Võ Thị Quỳnh Trang

2014 - 2018

V.TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA ĐƠN VỊ

STT Họ và Tên Chức vụ Email 
1. CN. Lê Thị Thu Hằng Phụ trách kế toán ltthang@huemed-univ.edu.vn
2. CN. Phạm Hồng Nhuận Phó Trưởng phòng phnhuan@huemed-univ.edu.vn
3. CN. Phan Vũ Thiên Hương Kế toán Sau đại học pvthuong@huemed-univ.edu.vn
4 CN. Nguyễn Hữu Nhật Minh Kế toán Sau đại học nhnminh@huemed-univ.edu.vn
5. Trần Thị Liên Kế toán tài sản ttlien@huemed-univ.edu.vn
6. CN. Trần Nguyễn Quỳnh Tiên Kế toán thanh toán tiền mặt tnqtien.khtc@huemed-univ.edu.vn
7. CN. Hoàng Thị Phương Anh Thủ quỹ htpanh@huemed-univ.edu.vn
8. ThS. Phan Văn Phước Kế toán lương, xây dựng cơ bản pvphuoc@huemed-univ.edu.vn
9. CN. Cao Thị Hồng Nhung Kế toán tổng hợp cthnhung@huemed-univ.edu.vn
10. CN. Trần Thị Minh Hảo Kế toán kho bạc ttmhao@huemed-univ.edu.vn
11. CN. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Kế toán theo dõi học phí nttthuy.khtc@huemed-univ.edu.vn
12. CN. Cao Thị Bích Ngọc Kế toán thuế, ngân hàng ctbngoc@huemed-univ.edu.vn
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle