PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

CN. Lê Thị Thu Hằng
Trưởng phòng
CN. Phạm Hồng Nhuận
Phó trưởng phòng

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG THỜI GIAN QUA

   - Công tác tài chính trong Nhà trường luôn được Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tính bền vững, chất lượng, quản lý chặt chẽ, chống tham ô lãng phí;

   - Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách cho 630 cán bộ công viên chức và 10.827 sinh viên đại học chính quy và không chính quy, 1243 học viên sau đại học;

   - Đã chú trọng củng cố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, có ý thức trách nhiệm, giải quyết mọi công việc kịp thời.

   - Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính tài sản;

   - Lập kế hoạch và bám sát kế hoạch chi tiêu đã được duyệt để đáp ứng đủ kinh phí cho các hoạt động trong nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám và chửa bệnh và các hoạt động khác của trường .

   - Hoàn thành báo cáo quyết toán quý, năm kịp thời đúng với thời gian quy định;

II.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI

   - Thực hiện có hiệu quả nghị định số : 43/ 2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với  đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Chú trọng củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn có tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ cao, giải quyết mọi công việc kịp thời, chính xác;

   - Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính tài sản của công, đảm bảo đúng với quy định pháp luật của Nhà nước;

   - Tham mưu tốt cho Ban giám hiệu về kế hoạch hoạt động, quản lý tài chính tài sản  của Nhà trường, đáp ứng đầy đủ kinh phí cho mọi hoạt động trong nhà trường nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám - chửa bệnh và các hoạt động khác của trường .

III. TRƯỞNG PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

STT

Họ và Tên

Năm

1

KS. Nguyễn Lê Lan

1979-1985

2

CN. Trần Thị Ước

1986-1995

3

CN. Trương Đình Huỳnh

1995-2014

4

CN. Võ Thị Quỳnh Trang

2014 đến 2018

IV.TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA ĐƠN VỊ

           + Cử nhân Lê Thị Thu Hằng:      Trưởng phòng (Kế toán tổng hợp)

   + Cử nhân Phạm Hồng Nhuận : Phó Trưởng phòng (Kế toán thanh toán)                      

   + Bà Trần Bích Thuỷ: Thủ quỹ

   + Bà Trần Thị Liên: Kế toán tài sản, kho

   + Cử nhân Phan Vũ Thiên Hương: Kế toán tổng hợp

   + Cử nhân: Nguyễn Hữu Nhật Minh: Kế toán Lương, ngân hàng

   + Cử nhân Trần Nguyễn Quỳnh Tiên: Kế toán thuế, học bổng

   + Cử nhân Hoàng Thị Phương Anh: Kế toán theo dõi thu chi học phí

   + Cử nhân Hoàng Minh Dũng: Kế toán theo dõi thu chi học phí

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle