Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 50/2017 từ ngày 03-12-2018 đến ngày 09-12-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/03-12-2018

Sáng

07h45

Tiếp Đoàn Đại học Y khoa Marie Curie, Pháp và GS. Jacques CLARISSE, Pháp.

- BGH;
- LĐ Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Nội, PHCN, Tâm thần, CĐHA;
- PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa Đào tạo sau đại học về Thần kinh học. (Từ 03-06/12/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Hội thảo đổi mới chương trình giảng dạy "phát triển Module thực hành Y khoa năm 2".

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành".

- Theo giấy mời.

Giảng đường 7.03 - Nhà G

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo đổi mới chương trình giảng dạy "Lộ trình đổi mới chương trình đào tạo lâm sàng".

- Theo Giấy mời.

Giảng đường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Khai mạc Khóa CME về Chẩn đoán hình ảnh Thần kinh. (Từ ngày 03-04/12/2018)

-Theo giấy mời.

Giảng đường 5.4 nhà G

Ban tổ chức

08h45

Tiếp Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- BGH; Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Tiếp Bà Ouidad TEBBAA - Giám đốc AUF khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ trao học bổng Keidanren, Nhật Bản.

- Đd BGH các trường;
- 20 SV được nhận học bổng Keidanren, Nhật Bản.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế.

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/04-12-2018

Sáng

07h30

Diễn đàn Tri thức trẻ nghiên cứu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đd lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- Những SV được mời tham gia.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Liên Hiệp các hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế

08h00

Hội thảo đổi mới chương trình giảng dạy "Phát triển và giảng dạy các ca lâm sàng trong chương trình đào tạo tiền lâm sàng". (Từ ngày 04-05/12/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành và PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp rà soát hoạt động 2018 và Lập kế hoạch 2019 của Dự án HPET và IMPACT-MED.

- BGH
- Chủ tịch HĐ Trường;
- BQLDA HPET và IMPACT-MED.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h30

Họp chuẩn bị đón đoàn Đại sứ và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đd Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, CTSV, QT-CSVC; Bí thư Đoàn TN;
- Phòng KHCN-HTQT (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHH ngày 23/11/2018 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Ban quản lý dự án HPET.

- BQL D/án.

Phòng tiếp khách quốc tế, tầng 2, Khoa YTCC.

GS. Võ Tam

15h00

Lễ đóng và mở thầu các gói thầu : mua thiết bị, hóa chất, test xét nghiệm cho Trung tâm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh.
gói thầu số 1 : mua thiết bị phục vụ nuôi cấy phôi
gói thầu số 2 : mua thiết bị phục vụ sàng lọc khiếm thính
gói thầu số 3 : mua hóa chất test xét nghiệm

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng

17h00

Họp Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

- Các đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Tư/05-12-2018

Sáng

07h00

Giao ban Trung tâm Y học gia đình.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2016 của ThS. Nguyễn Phương Thảo Tiên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Họp Ban xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế (phiên thứ 2).

- Thành viên Ban Xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế theo Quyết định số1285/QĐ-ĐHHngày 08/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế;
- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Xây dựng Đề án tái cấu trúc.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Xây dựng Đề án

15h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2016 của TS. Hồ Duy Bính.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/06-12-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp chuẩn bị kế hoạch đón đoàn ConnectMed - Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ B/v;
- LĐ Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, KHTC;
- LĐ Phòng/Khoa Bv: TCKT, HCQT, NCKH-ĐT-CĐT, CTCH Lồng ngực, Ung bướu, RHM, GMHS.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp rà soát Đề án vị trí việc làm. (Phiên 1)

- Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm và Tổ thư ký giúp việc.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp triển khai các công tác trong tháng 12: Khám bệnh nhân đạo, tham gia giải bóng chuyền Hội CCB ĐHH, tổ chức Lễ 22/12.

- Ban chấp hành Hội CCB.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội CCB

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 11/2018. Trình bệnh và bình bệnh án Khoa Ung bướu.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu;
- BCN và Điều dưỡng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.T. Lê Đình Khánh

* Thứ Sáu/07-12-2018

Sáng

07h30

Hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật thanh niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi).

- Đd lãnh đạo đơn vị;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV;
* Đại biểu tham dự:
- BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế;
- 320 cán bộ đoàn - hội và đoàn viên, sinh viên các trường, khoa trực thuộc.

Hội trường Đại học Huế, tầng 3, số 04 Lê Lợi

Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; PGĐ Trương Quý Tùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

13h00

Hội thảo “Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình giáo dục thể chất theo hình thức câu lạc bộ”.

- Đd Lãnh đạo các trường đại học thành viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng ban tổ chức

* Thứ Bảy/08-12-2018

Sáng

08h00

Tiếp Đại học Tenon - Paris, Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM CĐHA, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

08h15

Khai mạc Khóa CME Cộng hưởng từ Tiêu hóa và CĐHA Khung chậu nữ ngày 08/12/2018

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện tháng 11/2018.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Chủ nhật/09-12-2018

Sáng

08h00

Tập huấn truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên .

Các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc:
- Số lượng và thành phần sinh viên tham gia theo Công văn của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế