Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 49/2017 từ ngày 26-11-2018 đến ngày 02-12-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-11-2018

Sáng

08h00

Nhập học các lớp Cao học, Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa cấp I, II đợt 2 năm 2018.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHTC.

Hội trường A

Ban Giám hiệu

08h00

Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và kiến nghị chính sách từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần”.

- BGH;
- Đại diện: lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT;
- Đại diện Ban Chấp hành Đoàn TN - Hội SV;
- Cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường, khoa trực thuộc;
- Các nhóm sinh viên khởi nghiệp.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Hội thảo phát triển test đánh giá năng lực nghề nghiệp bằng công nghệ UBT năm 2018 (26-27/11).

- Theo giấy mời.

Khách sạn Vinpearl, 50A Hùng Vương, Huế.

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội thảo Đổi mới chương trình giảng dạy Y khoa, lượng giá trong đào tạo lâm sàng.

- Theo giấy mời.

Hội trường Quốc tế tầng 3, Khoa YTCC.

GS. Võ Tam

15h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/27-11-2018

Sáng

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Sẵn sàng để thành công trong điều trị Nội nha đương đại".
Sáng: 08h00 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h30

Tiếp Đại sứ quán Pháp (BS. Thomas MOUREZ - Tùy viên Hợp tác Y tế).

- BGH,
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT,
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Làm việc với Đoàn Bộ Y tế về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp bàn về hoạt động dịch vụ trong Trường.

- BGH;
- CT Công đoàn;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, QT-CSVC, KHTC;
- BT Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thi tuyển sinh thạc sĩ Điều dưỡng liên kết Đại học Khon Kaen, Thái Lan khóa II

-Hội đồng Tuyển sinh;
-Thí sinh dự thi

Hội đồng TS tại Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Làm việc với Hội Y học giới tính về công tác tổ chức hội nghị hội y học giới tính 2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT, GS. Hoàng văn Tùng, PGS.TS. Lê Đình Khánh.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h30

Gặp mặt các ứng cử viên mong muốn đăng ký tham gia Khóa Đào tạo Y khoa chuyên ngành năm học 2019-2020 DFMS/DFMSA).

-Theo Giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức.

15h00

Lễ trao học bổng Tình thương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác Dược Bệnh viện tháng 11/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

17h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế về công tác quảng bá tuyển sinh 2019.

- Thường trực Đoàn TN, Hội SV Đại học Huế.
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV các trường, khoa và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế.

* Thứ Tư/28-11-2018

Sáng

09h00

Demo giới thiệu phần mềm chống đạo văn Turntin.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, KT-ĐBCL, TT TT-TV.

VP Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Ban quản lý Dự án HPET và chuẩn bị các hội thảo về đổi mới chương trình đào tạo.

- Ban quản lý dự án.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Tổng kết tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/phó các phòng chức năng;
- Đại diện BCN các đơn vị B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Họp chuẩn bị thẩm định chương trình đào tạo Gây mê hồi sức trình độ thạc sĩ.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Bộ môn Gây mê hồi sức
- Phòng TCHC, KHTC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế của PGS.TS. Lê Lam Hương.

- Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h30

Giao ban công tác ĐTĐH - CTSV tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

17h00

Ban Thư ký Hội SV báo cáo Ban Thường vụ Đoàn TN kế hoạch tổ chức Đại hội Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ 2018-2020.

- Ban Thường vụ Đoàn TN- Ban Thư ký Hội SV.

VP Đoàn TN

Bí thư Đoàn TN

* Thứ Năm/29-11-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp lần 2 năm học 2017-2018.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp biên soạn nội dung các học phần tốt nghiệp của các ngành đào tạo theo tín chỉ.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng ĐTĐH;
- BCN các Khoa/Bộ môn có SV năm cuối đào tạo theo tín chỉ.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h30

Giao ban công tác TC-HC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng TCHC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng KHTC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Thông qua Đề án vị trí việc làm Bệnh viện giai đoạn 2019-2021.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp bàn thực tế tốt nghiệp cho sinh viên điều dưỡng hệ chính quy tại Bệnh viện FV, TP. Hồ Chí Minh.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 11/2018.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Giao ban về tiến độ kiểm định 3 Chương trình đào tạo: Dược, Điều Dưỡng và YTCC.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên các chi bộ cán bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h00

Tiếp đoàn Tim mạch Đức - Việt.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN-ĐT&CĐT B/v;
- BGĐ Trung tâm Tim mạch.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

* Thứ Sáu/30-11-2018

Sáng

07h00

Giao ban Trung tâm YHGĐ.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo khoa học Tim mạch Đức - Việt lần thứ 11.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Họp thông qua danh mục và kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2018-2019 (lần 2)

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo BHXH Tỉnh;
- Lãnh đạo phòng: KHTH, TCKT;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban Bệnh viện

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp bàn về đào tạo chứng chỉ sư phạm Y học theo Nghị định 111 của Chính phủ.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Buổi gặp gỡ sinh viên của GS.Darrell Kirch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội các Trường Y, Hoa Kỳ.

-Theo giấy mời

Hội trường QT, Tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

10h00

Giao ban công tác Vệ sinh, Vệ sĩ, nhà xe Bệnh viện tháng 11/2018.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, Điều dưỡng;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Vệ sinh, Vệ sĩ;
- Đại diện Nhà xe.

Phòng Giao ban Bệnh viện

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Đổi mới giáo dục y khoa tại Việt Nam lần thứ II.

-Ban Tổ chức

Khách sạn Indochine Palace, 105 Hùng Vương , Tp Huế

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00


Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện 2017 (Hội đồng 3).

-Theo Giấy mời

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS.Lê Đình Khánh

14h30

Họp Đảng uỷ bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng uỷ viên Đảng uỷ bộ phận B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Ban thư ký Hội sinh viên báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Đại hội Hội sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020.

- TV Đảng ủy, BGH;
- Ban TV Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/01-12-2018

Sáng

08h00

Hội nghị Đổi mới giáo dục Y khoa tại Việt Nam lần thứ 2 (ngày 1-2/12).

- Ban Tổ chức;
-Theo giấy mời.

Khách sạn Indochine Palace Huế

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
 • Tin nổi bật
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế