Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 41/2020 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 11-10-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/05-10-2020

Sáng

08h00

Thi tốt nghiệp lâm sàng các lớp Bác sĩ nội trú khóa 2017-2020 (Từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/2020).

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp theo Quyết định;
- Học viên dự thi tốt nghiệp.

Các phòng thi theo Khoa/Bộ môn

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Khai giảng lớp Điện cơ đồ cơ bản.

- Đơn vị Thăm dò chức năng;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Khai giảng lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản.

- Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi

Ban Tổ chức

* Thứ Ba/06-10-2020

Sáng

08h00

Đoàn kiểm tra 125 Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Dược.

- Đoàn kiểm tra;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHYD.

Phòng họp II

Trưởng Đoàn kiểm tra

08h30

Khai giảng khóa Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho tỉnh Quảng Ngãi.

- SYT tỉnh Quảng Ngãi;
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH, TT YHGĐ và giảng viên, học viên khóa học.

Hội trường tầng 6 - Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Hội thảo tổng kết công tác giảng dạy năm 1 và năm 2 chương trình đào tạo bác sỹ Răng Hàm Mặt theo hướng đổi mới.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới;
- Trưởng/Phó và các giảng viên Module năm 1, 2;
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp xét hồ sơ Cao học, CKI, CKII và BSNT năm 2020.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 1094/QĐ-ĐHYD ngày 20/5/2020;
- Tổ giúp việc theo Quyết định số 1096a-QĐ-ĐHYD ngày 20/5/2020.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Lễ trao chức danh Giáo sư Thỉnh giảng của Trường ĐHYD Huế cho BS. Chung Kyu Sung, Bệnh viện Mirae Hankook, Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC, TCHC Bv, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT Bv;
- BCN và CBGD BM Nội;
- BGĐ và Cán bộ TT Tiêu hóa.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp triển khai công tác đón sinh viên trúng tuyển hệ chính quy năm 2020 làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, TCHC-TTPC, ĐTĐH, KHTC-CSVC, TT CNTT;
- Đại diện Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/07-10-2020

Sáng

07h30

Thực hiện qui trình bổ nhiệm phó trưởng khoa/ phòng/ trung tâm/ đơn vị bệnh viện trường nhiệm kỳ 2019-2024 (cả ngày).

- Theo lịch cụ thể từng đơn vị.

Tại các đơn vị

Tổ công tác

08h00

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế về tiến độ giải ngân các dự án.

- Hiệu trưởng;
- Kế toán trưởng và cán bộ phụ trách các dự án liên quan.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Giám đốc Đại học Huế

09h00

Triển khai chương trình thực hành lâm sàng và trao quyết định giảng viên thỉnh giảng, người giảng dạy thực hành tại Bệnh viện TW Huế năm học 2020-2021.

- Theo Giấy mời.

Hội trường Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện TW Huế

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Hội thảo khoa học: Vai trò của cộng hưởng trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị một số bệnh lý gan mật.

- Theo giấy mời.

Hội trường KS Indochine Palace

Ban Tổ chức

16h00

Họp rà soát công tác tổ chức Lễ Tốt nghiệp đại học năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, KHTC-CSVC, CT-CTSV;
- Trung tâm CNTT;
- Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Năm/08-10-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Đại học Huế kiểm tra hồ sơ cao học đợt 2 - năm 2020.

- Phòng Đào tạo SĐH.

Ban Đào tạo và CTSV, Đại học Huế

Đoàn kiểm tra Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2019-HĐ5.

- Theo Quyết định số 1802/QĐ-ĐHYD ngày 20/7/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lần thứ III.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Sáu/09-10-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Lãnh đạo TT CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp lý thuyết Bác sĩ nội trú khóa 2017-2020.

- Ban coi thi, thư ký và phục vụ thi tốt nghiệp theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại Phòng 5, Phòng ĐTSĐH và các phòng thi

Trưởng Ban coi thi

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018 (Hội đồng 1, 2, 4).

- Theo các Quyết định số 2537,2538,2540/QĐ-ĐHYD ngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Mở thầu gói thầu mua sách tham khảo y khoa thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 2265a/QĐ-ĐHYD ngày 07/9/2020.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2019 (Hội đồng 2).

- Theo Quyết định số 2544/QĐ-ĐHYD ngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

17h00

Họp tập thể lãnh đạo BV và Họp Ban chấp hành ĐBBP Bệnh viện Trường.

- BCH Đảng bộ BP Bệnh viện Trường;
- Ban Giám đốc.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/10-10-2020

Sáng

07h00

Khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

- Khoa Ngoại CTCH-LH, Ngoại TNTK, TMH-M-RHM;
- Phòng NCKH-.ĐN-ĐT

Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị

Ban Tổ chức

07h30

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ chính quy năm học 2019-2020.

- Đại biểu (theo Giấy mời);
- BGH; BGĐ Bv;
- Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ Y khoa hệ chính quy năm học 2019 - 2020.

- Đại biểu (theo Giấy mời);
- BGH; BGĐ Bv;
- Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế