Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 39/2017 từ ngày 17-09-2018 đến ngày 23-09-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/17-09-2018

Sáng

08h00

Tiếp đoàn Tổ chức IVU và Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ Bv;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Ngoại;
- BCN Khoa Ngoại Tiết niệu-TK.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Tiếp BS. Russell Taylor, Đại học Nha khoa Harvard, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Tiếp xã giao Đại sứ CHLB Đức.

- Đd lãnh đạo Trường ĐHYD Huế.

16 Lê Lợi, TP Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND Tỉnh

Chiều

14h00

Tiếp và ký kết Biên bản ghi nhớ với ĐH Jeju, Hàn Quốc.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH;
- Khoa/Bộ môn: YTCC, Truyền nhiễm, TMH, Ngoại (CTCH);
- PGS.TS Lê Văn An (PGĐ Viện Y sinh).

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h30

Họp Hội đồng kỷ luật Bệnh viện.

- Thành viên Hội đồng kỷ luật Bệnh viện.

Phòng họp BGĐ B/v.

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng (đợt 1) của gói thầu số 02: Mua dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành tại các khoa, bộ môn năm học 2018 - 2019.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống (cũ)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/18-09-2018

Sáng

07h00

Hội ý Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu

- TV. Đảng ủy, BGH.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng, Bí thư Đảng ủy

07h30

Khóa đào tạo liên tục về cập nhật Nội soi Tiết niệu.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

09h00

Khai giảng lớp Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

10h45

Tiếp Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và Trưởng đại diện DAAD tại Hà Nội.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thi tốt nghiệp Định hướng chuyên khoa khóa 2017 - 2018 (lý thuyết).

- Hội đồng theo quyết định.

GĐ 1.12; GĐ 1.13 (nhà C)

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp chuẩn bị nội dung Thực hành y khoa trong Chương trình đổi mới.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Nghiệm thu gói thầu: Mua máy đo loãng xương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp BGĐ B/v.

TS. Nguyễn Sanh Tùng

15h00

Giao ban đào tạo dự án 585.

- BGH;
- BQL dự án 585;
- Đại diện BCN bm/khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, GMHS, CĐHA, Truyền nhiễm, YHCT, RHM.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Ban Thường vụ Đảng uỷ làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn trường về việc thông qua chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019.

- Ban thường vụ Đảng uỷ;
- Ban thường vụ Công đoàn.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ

17h00

1. 17g00 - 17g30: Họp Ban Thường vụ Đoàn TNCS-HCM Đại học Huế mở rộng;
2. 17g30 - 18g30: Họp Ban Chấp hành Đoàn TNCS-HCM Đại học Huế khoá V.

1.
- Bí thư Đoàn các trường đại học thành viên.
2.
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khoá V.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

* Thứ Tư/19-09-2018

Sáng

08h00

Tập huấn cán bộ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018.

- Cán bộ thanh tra, thư ký, giám sát, coi thi được điều động.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm học 2018-2019.

- Thành viên Ban tổ chức.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp Đại học Huế của ThS. Lê Đình Đạm.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp thiết kế cải tạo sửa chữa các phòng học thuộc dự án HPET.

- BGH;
- Ban Quản lý dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đổi mới Giáo dục Y khoa.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/20-09-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. (Cả ngày 20, 21, 22/9/2018)

- Các lớp sinh viên (theo kế hoạch).

Giảng đường I, Trường ĐH Sư phạm Huế

Ban tổ chức

09h00

Đóng, mở thầu 05 gói thầu thuộc dự án: Mua thiết bị đợt 1 năm 2018 cho Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế.

- Hội đồng theo Quyết định số 2561/QĐ-ĐHYD.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch hội đồng

* Thứ Sáu/21-09-2018

Sáng

08h00

Thi tốt nghiệp chứng chỉ "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" năm 2018 - Kon Tum.

- Hội đồng theo Quyết định 2828/QĐ-ĐHYD ngày 14/09/2018.

Trường Cao đẳng Y tế Kon Tum

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Đoàn giám sát Đảng ủy Trường giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết; công tác tuyển dụng hợp đồng lao động đối với Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Trường.

- Theo Quyết định số 129-QĐ/ĐU ngày 12/9/2018 của Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược.

Phòng Hội đồng Trường (tầng I-Nhà A)

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội thảo "Xây dựng kế hoạch triển khai huấn luyện bệnh nhân chuẩn".

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp rà soát việc sửa chữa trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH Khoa Dược.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Ban Thường vụ Đoàn - Ban Thư ký Hội sinh viên báo cáo Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Đoàn - Hội năm học 2018-2019.

- Đảng ủy, BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn TN- Ban Thư ký Hội SV.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng, Bí thư Đảng ủy

16h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên Trường ĐH Y Dược Huế năm 2018.

- Chuyên viên đăng ký tham dự (theo danh sách).

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/22-09-2018

Sáng

07h00

Tập huấn quy trình 5S.

- Theo giấy triệu tập.

Hội trường A

Ban tổ chức

07h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018. (Từ ngày 22-23/9/2018, thời gian cụ thể từng buổi thi theo lịch của Hội đồng Tuyển sinh)

- Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
- Cán bộ thanh tra, giám sát, thư ký, coi thi, phục vụ được điều động tham gia kỳ thi

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên Việt Nam-Đại học Huế năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

* Đoàn các trường đại học thành viên:
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.
* Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên; Trung ương Hội sinh viên và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

08h00

Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy Trường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đối với Chi bộ Sinh viên 3.

- Theo Quyết định số 130-QĐ/ĐU ngày 12/9/2018 của Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược.

Phòng Hội đồng Trường (tầng I-Nhà A)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Đảng ủy BP Bệnh viện;
- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v.

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h30

Tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu con CBVC-NLĐ Trường ĐH Y Dược Huế.

- Đại diện các Đơn vị Công đoàn;
- Các cháu con CBVC-NLĐ từ 15 tuổi trở xuống.

Hội trường A

BCH Công đoàn Trường

16h00

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện năm 2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 23/2016: Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 18/6/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 22/2016: Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 11/6/2016
 • Lịch công tác tuần Từ 30/05/2016 đến 04/06/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 20/2016: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 28/5/2016
 • Tin nổi bật
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế