Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 26/2017 từ ngày 18-06-2018 đến ngày 24-06-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/18-06-2018

Sáng

08h00

Tiếp đoàn chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại Bệnh viện Trường.

- Đd BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v;
- BCN các Bm/khoa: Nhi, GMHS, Ngoại CTCH B/v;
- Đd BGĐ TT Nôi soi - Tiêu hóa.

Phòng họp tầng 6, Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Lê Đình Khánh

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học về chuyên ngành Tim mạch Nhi.

- Theo giấy mời.

Khoa Nhi Tổng hợp - B/v Trường

Ban tổ chức

14h00

Báo cáo khoa học chuyên ngành Nội tiêu hóa.

- Theo giấy mời.

Trung tâm Nội soi - Tiêu hóa

Ban tổ chức

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

19h30

Chương trình biểu diễn văn nghệ Flamenco & Ghita cổ điển của 2 nghệ sĩ người Pháp Michel Grizard & Helena Cueto do Viện Pháp tại Việt Nam và Trường ĐH Y Dược Huế phối hợp tổ chức.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Ba/19-06-2018

Sáng

08h00

Hội nghị học tập Nghị quyết Công đoàn các cấp và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2018
(cả ngày)

* Công đoàn các trường đại học thành viên:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Ủy viên Ban Chấp hành;
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;
- Kế toán và Văn phòng CĐCS;
- Chủ tịch CĐCS thành viên, Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS.

Hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Họp Ban tổ chức Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018.

- Các thành viên Ban tổ chức Giải thưởng theo Quyết định số726/QĐ-ĐHHngày 05/6/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức

08h30

- Tiếp đoàn Đại học Tartu.
- Phỏng vấn ứng viên NCS Y sinh học khóa 2. (Cả ngày)

- BGH;
- Hội đồng phỏng vấn;
- Toàn thể ứng viên NCS.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị UBKT Đảng ủy Đại học Huế mở rộng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

* Các đảng ủy cơ sở trực thuộc:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy;
- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Đ/c Trần Văn Thành, UVTV Trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế

14h00

Báo cáo khoa học chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp đại học năm 2018.

- BGH
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, CTSV;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC;
- Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban dự án HPET/HAIVN.

- BGH;
- BQL dự án HPET/HAIVN;
- ĐPV HAIVN tại Huế.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tổng kết chuyến công tác của đoàn chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại Bệnh viện Trường.

- Đd BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v
- BCN Bm/khoa: Nhi, GMHS, Ngoại CTCH B/v;
- Đd BGĐ TT Nội soi -Tiêu hóa.

Phòng họp tầng 6, Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/20-06-2018

Sáng

07h30

Tập huấn nghiệp vụ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

- Thành phần theo Quyết định652/QĐ-ĐHHngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng đoàn

09h00

- 09h00: Lễ bàn giao công tác quản lý Trường Đại học Y Dược Huế.(Phòng họp II)
- 09h30: Gặp mặt cán bộ chủ chốt Trường Đại học Y Dược Huế.(Hội trường A)

- Theo giấy mời.

09h00 tại Phòng họp II; 09h30 tại Hội trường A

Ban tổ chức

09h00

Đánh giá NCS Y sinh học khóa 1. (Cả ngày)

- ĐH Tartu;
- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- BQLDA Edushare.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị tiếp đoàn Trường Nha, ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Lớp đào tạo Tiêm an toàn.

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên toàn B/v.

Phòng thực tập lâm sàng 2, tầng 1- khu nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Năm/21-06-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Giao ban kiểm định chương trình đào tạo cử nhân Y tế công cộng

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các Tiểu ban chuyên trách theo QĐ số 945/QĐ-ĐHYD ngày 05/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban kiểm định chương trình đào tạo Dược học.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các Tiểu ban chuyên trách theo QĐ số 943/QĐ-ĐHYD ngày 05/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Tiếp TS. Tracy Fortune, Đại học La Trobe, Úc.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN - HTQT;
- ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Gặp mặt cán bộ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

-BGH;
-Lãnh đạo Phòng TCHC;
-CB theo Thành phần theo Quyết định652/QĐ-ĐHHngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp bàn kế hoạch đón Đoàn thẩm định CTĐT Điều dưỡng trình độ thạc sĩ và tổ chức thẩm định.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: ĐTSĐH, KH-TC, TC-HC, QT-CSVC, TT-TV.
- Khoa Điều dưỡng.

phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Thông qua Hội đồng Y đức đề tài học viên Cao học.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp xét kết quả tuyển sinh CKI, CKII năm 2018.

- Hội đồng tuyển sinh CKI, II năm 2018 theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng TS

15h00

- Họp nâng lương và ký tiếp HĐLĐ đợt 1/2018;
- Thông qua Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, Điều dưỡng.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp hội đồng khoa học kỹ thuật đánh giá thiết bị Khoa CĐHA, Đơn vị Tán sỏi.

- Hội đồng theo Quyết định số 519/QĐ-BVYD.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Sáu/22-06-2018

Sáng

08h00

Thi kết thúc lớp Phẫu thuật Nội soi cơ bản.

- Theo Quyết định số 529/QĐ-BVYD ngày 15/6/2018.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

-Họp bàn về Đề án tự chủ Bệnh viện Trường.

-Theo giấy mời

Phòng họp GB B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp rà soát Qui chế chi tiêu nội bộ Bệnh viện Trường (phiên cuối).

-Theo giấy mời

Phòng họp GB B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Nghiệm thu bàn giao Công trình Nhà học và thí nghiệm 7 tầng Trường Đại học Y Dược.

* Đại diện Ban Quản lý dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Đại học Huế:
- Giám đốc;
- Ban CSVC: lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
- Ban KHTC: Kế toán trưởng XDCB, Kế toán tài sản.
* Trường ĐHYD:
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Phòng QT-CSVC: Trưởng phòng, cán bộ giám sát.
* Đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị (giấy mời riêng).

Nhà 7 tầng Trường Đại học Y Dược, số 06 Ngô Quyền

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp Hội đồng người nhà bệnh nhân.

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng các khoa Lâm sàng;
- Đd bệnh nhân/người nhà bệnh nhân: 3 người/khoa;

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Họp mở hồ sơ đấu giá thanh lý xe ô tô.

- Hội đồng theo Quyết định số 1497/QĐ-ĐHYD ngày 17/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thang máy tại khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng".

- Theo giấy mời.

Khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Báo cáo kết quả đấu thầu VTYT tiêu hao năm 2018 và đề xuất xử lý sau đấu thầu.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/23-06-2018

Sáng

08h00

Họp xét nâng lương đợt 1 năm 2018.

- Hội đồng Lương theo QĐ.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp xét khen thưởng toàn khóa cho sinh viên hệ chính quy và liên thông tốt nghiệp năm học 2017-2018.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng ĐT ĐH;
- Phòng CTSV;
- Đại diện: TV Đoàn TN, BTK Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
 • Tin nổi bật
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế