Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 26/2017 từ ngày 17-06-2019 đến ngày 23-06-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/17-06-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp hệ liên thông năm 2019.

- Hội đồng coi thi tốt nghiệp hệ liên thông năm 2019.

Phòng hội đồng 1.01 và các giảng đường thi nhà B

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Khai giảng Lớp Cao cấp chính trị năm 2019 tại Đại học Huế.

- Đd Thường trực cấp ủy cơ sở;
- Học viên theo danh sách đã được phê duyệt.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Đ/c Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Khai giảng lớp Đào tạo và cấp chứng chỉ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nguyên lý Y học gia đình năm 2019 tại Quảng Ngãi.

- Ban tổ chức khóa học;
- Sở Y tế Quảng Ngãi;
- Học viên khóa 1 - Quảng Ngãi.

Sở Y tế Quảng Ngãi

Ban tổ chức

08h30

Tập huấn E-Learning. (trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC giai đoạn 2)

- Theo Công văn triệu tập số756/ĐHH-ĐTngày 12/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ HuỳnhVăn Chương

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Họp về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 .

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, QTCSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Làm việc với Công ty IntraseHue về chương trình thực tập ngắn hạn cho sinh viên Điều dưỡng tại Nhật Bản.

- Khoa Đào tạo QT.

Phòng họp I

Lãnh đạo Khoa ĐTQT

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/18-06-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp thực hành hệ liên thông năm 2019. (Từ ngày 18/6 đến ngày 21/6/2019)

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp thực hành hệ liên thông năm 2019.

Tại các Khoa, Bộ môn

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết hệ liên thông.

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp lý thuyết hệ liên thông.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

07h45

Tiếp BS. Catherine Harris - Tổ chức HVO-Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo "Xây dựng và triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục".

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD, KHCN-HTQT;
- BCN, Trợ lý Giáo vụ ĐH, Trợ lý ĐBCLGD các Khoa/ BM/phòng trong toàn Trường.

Hội trường QT tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Chấm thi tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2019. (lý thuyết, ngày 18,19/6/2019)

- Hội đồng chấm thi theo Quyết định.

Giảng đường 3.13

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, phê duyệt quyết toán 2018 của Đại học Huế.

- Trưởng phòng KHTC;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Đại diện lãnh đạo Vụ KHTC, Bộ GD&ĐT

Chiều

14h00

Đại hội Cựu chiến binh thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cơ sở trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

14h00

Hội thảo "Tự đánh giá trong đảm bảo chất lượng NCKH".

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD;
- BCN, Trợ lý NCKH các Khoa, Bộ môn trong toàn Trường.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h30

Tiếp đoàn Trường Đại học Hộ sinh Tenshi, Nhật Bản và Hội Nữ Hộ sinh Việt Nam.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH;
- BCN: Bộ môn Sản; Khoa Điều Dưỡng;
- Khoa Phụ sản và Phòng Điều dưỡng BV Trường.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/19-06-2019

Sáng

08h00