Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 25/2017 từ ngày 11-06-2018 đến ngày 17-06-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-06-2018

Sáng

07h30

Khai mạc “Chương trình đào tạo giảng viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Các cán bộ, giảng viên nguồn tham gia lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (theo Quyết định532/QĐ-ĐHHngày 07/5/2018 của Giám đốc ĐHH).

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Nghiệm thu sản phẩm mẫu của gói thầu số 4: Mua sắm bàn ghế giáo viên tại khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- Theo giấy mời.

Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Nghiệm thu kỹ thuật Công trình Nhà học và thí nghiệm 7 tầng Trường Đại học Y Dược.

* Đại diện Ban Quản lý dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Đại học Huế:
- Ban CSVC: lãnh đạo và cán bộ giám sát;
- Ban KHTC: Kế toán trưởng XDCB.
* Trường ĐHYD:
- Đại diện BGH;
- Phòng QT-CSVC: Trưởng phòng, cán bộ giám sát.
* Đơn vị thiết kế; đơn vị thi công; đơn vị giám sát và các đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị (giấy mời riêng).

Nhà 7 tầng Trường Đại học Y Dược

Trưởng Ban Cơ sở vật chất

15h00

Họp mở hồ sơ đấu giá thanh lý xe ô tô.

- Theo Quyết định số 1497/QĐ-ĐHYD ngày 17 tháng 05 năm 2018

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp chuẩn bị đón đoàn chuyên gia về chấn thương-chỉnh hình Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. bộ môn Ngoại;
- BCN. khoa Ngoại CTCH (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/12-06-2018

Sáng

08h00

Hội nghị giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế quý II năm 2018.

- Đd lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ĐBCLGD;
- Trưởng, Phó phòng: KT-ĐBCLGD và cán bộ phụ trách ĐBCLGD.

Phòng họp 04, Tòa nhà Thư Viện, Trường Đại học Nông Lâm, số 102 Phùng Hưng

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Chấm thi tuyến sinh CKI, CKII năm 2018. (Từ ngày 12/6 đến 14/6/2018)

- Hội đồng theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

15h00

Báo cáo công tác đấu thầu năm 2018 và thông qua danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia do Bộ Y tế tổ chức.

- BGĐ B/v;
- BCN Khoa Dược;
- Lãnh đạo Phòng: TCKT, KH-TH B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốc và điều trị

* Thứ Tư/13-06-2018

Sáng

09h00

Mở thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Cải tạo nhà B Trường Đại học Y dược, Đại học Huế.

- Thành viên theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.
- Các nhà thầu tham dự thầu.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Theo ủy quyền của Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v;
- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Báo cáo phương án cải tạo tầng 3 khu nhà D (Thư viện cũ) thành khu vực hành chính Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó Phòng HCQT;
- Đd lãnh đạo phòng: KHTH, TCKT;
- Kỹ sư Cao Minh Tùng.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/14-06-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Workshop chia sẻ chủ đề: “Khó khăn khi khởi nghiệp” và Tuyên truyền về cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế năm 2018.

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Những cán bộ, sinh viên có nhu cầu và sinh viên được cử tham gia.

Hội trường Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Thông qua Hội đồng Y đức đề tài học viên CKII.

- Theo giấy mời.

VP Khoa Đào tạo quốc tế, tầng 4 - nhà A

GS. Võ Tam

10h00

Họp triển khai thi tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2018.

- Hội đồng thi tốt nghiệp theo quyết định.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp bàn về công tác xét tuyển và báo gọi thí sinh trúng tuyển năm 2018.

- Đd Lãnh đạo phụ trách công tác tuyển sinh;
- Đd Lãnh đạo Phòng/Tổ phụ trách công tác tuyển sinh.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

14h00

Sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ Trường Đại học Y Dược Huế đợt 1 năm 2018.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng KH-TC;
- BCN, GV Sau đại học Khoa/ Bộ môn có đào tạo NCS;
- CB hướng dẫn và toàn thể NCS.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Giao ban điều dưỡng, hộ lý toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, hộ sinh, KTV, hộ lý toàn Bệnh viện.

Phòng thực tập lâm sàng 3, tầng 2 khu nhà D

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: Mua máy siêu âm tim.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/15-06-2018

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Công đoàn ĐHH phúc tra hoạt động Công đoàn Trường ĐH Y Dược năm học 2017-2018.

- Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Trường;
- Kế toán Công đoàn; chuyên viên VP Công đoàn.

Phòng họp Công đoàn ĐHH, số 03 Lê Lợi.

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Quý Huệ, chuyên ngành Nội tiêu hóa.

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 462/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2018 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường BVLA – Đại học Huế, Số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Thông qua quy trình kỹ thuật mới ứng dụng tại Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Họp xét chọn sinh viên nhận học bổng Vallet, học bổng Tran Doltch, giải thưởng Kova năm 2018.

- BGH
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT
- Đd Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp xây dựng và triển khai thực hiện đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

- BGH
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT, KH-TC
- Đd Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Bảy/16-06-2018

Sáng

08h00

Họp xét điều kiện dự thi tuyển sinh liên thông năm 2018.

- BGH,
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng ĐT ĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp năm học 2017-2018.

- BGH,
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng ĐT ĐH;
- Lãnh đạo phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế