Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 21/2019 từ ngày 20-05-2019 đến ngày 26-05-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/20-05-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp hệ chính quy năm 2019 - Sáng thứ 2 (20/05/2019) và sáng thứ 3 (21/05/2019).

- Hội đồng thi tốt nghiệp hệ chính quy năm 2019.

Phòng hội đồng 1.01 và các giảng đường thi nhà G, nhà B.

Chủ tịch Hội đồng thi.

08h00

Hội thảo “Grants writing workshop”, dự án EDUSHARE (từ 20-21/5/2019).

- Các cán bộ quan tâm;
- Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

08h30

Hội thảo Truyền thông thay đổi hành vi nhằm nâng cao sức khỏe.

* Đại biểu ngoài Trường: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế; Tổ chức Y tế Thế Giới.
* Đại biểu trong Trường:
- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- Viện NCSKCĐ;
- Khoa YTCC.

Khách sạn Century, số 49 Lê Lợi, TP Huế

Ban Tổ chức

09h30

Họp triển khai phổ biến kế hoạch tốt nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên; tọa đàm với sinh viên và bác sĩ trẻ về dự án 585 của Bộ Y tế.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH, ĐT-SĐH, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Báo cáo hoạt động chuẩn bị cho Hội thảo Phát triển chương trình đào tạo của dự án DVINE, 27-31/5/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KHTC; QTCSVC;
- BQL Dự án DVINE.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Tiếp TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.

- BGH,BGĐ B/v;
- BGĐ Viện: NCSKCĐ, Y Sinh học;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- PGS.TS. Trần Xuân Chương, ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp các cán bộ chấm thi khóa luận và luận văn tốt nghiệp đại học.

- BGH;
- Hội đồng chấm luận văn và khoá luận tốt nghiệp năm 2019.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp triển khai mở ngành Khoa học y sinh trình độ Tiến sĩ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, TCHC, KHTC;
- Viện Y sinh học;
- BCN BM: Di truyền y học, Sinh hóa, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh lý, MD-SLB, GPB-PY, Giải phẫu, Huyết học, Mô phôi.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/21-05-2019

Sáng

08h30

Hội thảo "Nguy hiểm sinh học, những vấn đề đang nổi lên và những thách thức mới". (Cả ngày)

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/Trung tâm/Viện;
- BCN các Khoa, Bộ môn liên quan;
- Học viên SĐH Y sinh học và sinh viên YTCC, YHDP;
- Đại biểu ngoài Trường theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

Chiều

14h30

Họp bố trí lại phòng khám Ngoại Tiêu hoá, Phòng siêu âm, Phòng khám Tai Mũi Họng.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng HCQT, KHTH;
- BCN Khoa: Ngoại TH, Ngoại CTCH-LN, TMH-M-RHM, CĐHA, Đơn vị chăm sóc tại nhà.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “Cập nhật điều trị trong bệnh lý tim mạch”.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Tư/22-05-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp học phần lâm sàng, thực hành labo (từ ngày 22/05/2019 đến ngày 31/05/2019).

- Các hội đồng thi.

Tại các Khoa, Bộ môn

Hội đồng thi

08h00

Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng CKI - dự án 585 tại Quảng Nam.

- Đoàn công tác Bộ Y tế;
- Đoàn công tác Trường ĐHYD Huế theo Quyết định;
- Sở Y tế Quảng Nam.

Nam Giang, Quảng Nam

GS. Võ Tam

08h00

Hội thảo “What a modern life scientist needs to know and to aim for” (từ 22-23/5/2019).

- Các cán bộ trong toàn Trường quan tâm;
- Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Công ty Cổ phần công nghệ ITT Solution giới thiệu trực tuyến phần mềm Cloud Tester trong công tác Khảo thí.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH, SĐH, KT-ĐBCLGD;
- Tổ CNTT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Công ty Care Partner, Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo Khoa ĐTQT, BCN Khoa Điều Dưỡng.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp báo cáo tiến độ thực hiện hồ sơ thanh quyết toán Vỹ Dạ 10.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Lãnh đạo Phòng QT- CSVC và Cán bộ phụ trách;
- Đd Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Đd Công ty tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Nghiệm thu : Sửa chữa điều hòa VRV tầng 3 Khoa YTCC, mua sắm tài sản tại các đơn vị : Khoa Dược, Bộ môn Vi sinh, Bộ môn Tâm Thần, Bộ môn Huyết học, Bộ môn Nhi, Khoa YHCT, Phòng TC-HC.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng QT-CSVC, KHTC;
- Đại diện các đơn vị liên quan: Khoa Dược, BM Vi sinh, BM Tâm Thần, BM Huyết học, BM Nhi, Khoa YHCT, Phòng TC-HC.

Tại các đơn vị

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/23-05-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban quản lý Dự án EDUSHARE.

- BGH;
- BQL Dự án EDUSHARE.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban khoa ĐTQT tháng 5/2019.

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 Nhà A.

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2017 - 04 - 62 của TS. Nguyễn Quỳnh Châu.

- Thành viên hội đồng theo QĐ.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Họp giao ban 5 tiểu ban CSGD để chuẩn bị Đánh giá giữa chu kỳ.

- BGH;
- Trưởng, Phó, Thư ký 5 Tiểu ban (Theo QĐ số 2884/QĐ-ĐHYD, ngày 16/11/2015);
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Lãnh đạo Trường ĐHYD tiếp dân.

- BGH;
- Ban TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A.

GS. Võ Tam

Chiều

13h30

Hội thảo khoa học chủ đề “Cập nhật những tiến bộ trong can thiệp tim mạch và can thiệp thần kinh”

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Các Khoa, đơn vị liên quan.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hoan, chuyên ngành Sản phụ khoa.

- Theo Quyết định số 1232/QĐ-ĐHYD ngày 26/04/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Sáu/24-05-2019

Sáng

07h00

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đại học (ngày 24, 25/5).

- Hội đồng bảo vệ luận văn theo QĐ.

Các hội trường bảo vệ luận văn

Hội đồng bảo vệ

07h30

Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

- Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Lễ đóng mở thầu, đấu thầu thuốc tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Đại diện lãnh đạo BHXH; đại diện nhà thầu, KHTH, TCKT, HCQT, Tổ kỹ thuật.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Tiếp đoàn Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hà Chân Nhân, BCN BM PHCN.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Buổi giới thiệu các chương trình học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, CTSV, ĐTĐH, ĐT-SĐH và toàn thể GV, SV tại trường ĐHYD Huế quan tâm đến chương trình.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

13h45

Khai mạc Khóa CME về Cập nhật các khuyến cáo thực hành trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, vô sinh.

- BGH;
- Lanh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Sản;
- GS. Cao Ngọc Thành, PGS.TS. Trương Quang Vinh, PGS.TS. Lê Minh Tâm.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí - HĐ5.

- Thành viên hội đồng theo QĐ.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

17h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Giảng đường 1.03

GS. Võ Tam

17h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế mở rộng.

- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế

* Thứ Bảy/25-05-2019

Sáng

07h00

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Khoa KSNK;
- Điều dưỡng, hộ sinh, KTV, hộ lý toàn B/v;
- Nhân viên CT Vệ sinh Phú Xuân làm việc tại B/v.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối RHM, YHCT.

Hội trường A

GS. Võ Tam

08h00

Tập huấn cho học viên SĐH với chủ đề "Sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học".

- Ban tổ chức;
- Học viên SĐH.

Phòng máy tính tầng 4, Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối YHDP, YTCC.

Hội trường A

GS. Võ Tam

* Chủ nhật/26-05-2019

Sáng

07h00

Ngày Hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm học 2018-2019.

- Cán bộ và sinh viên tham gia hiến máu.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế