Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 11/2019 từ ngày 11-03-2019 đến ngày 17-03-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-03-2019

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh và Tế bào học cơ bản.

- Khoa Giải phẫu bệnh;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT- CĐT.

Khoa Giải phẫu bệnh

PGS.TS Lê Đình Khánh

08h30

Tiếp và làm việc với đoàn Thị trưởng thành phố Dresden, CHLB Đức.

- Đd Lãnh đạo Trường.

Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

08h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ BP Bệnh viện về công tác tổ chức cán bộ.

- BCH Đảng bộ BP Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

GS Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Q. Giám đốc BV Trường

10h00

Đại học Huế kiểm tra hồ sơ Cao học đợt 1/2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

Đoàn Kiểm tra ĐHH

Chiều

14h00

Họp Module 7 (Đề kháng và đáp ứng miễn dịch) trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- Trưởng/Phó Module 7;
- Các giảng viên các Khoa/Bộ môn có liên quan.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h30

Đoàn Thị trưởng thành phố Dresden, CHLB Đức làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh T.T.Huế

- Đd Lãnh đạo Trường.

Văn phòng UBND Tỉnh

Chủ tịch UBND Tỉnh

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Q. Giám đốc BV Trường

17h00

Khai giảng lớp Siêu âm Tim cơ bản.

- Trung tâm Tim mạch;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

Trung tâm Tim mạch

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Ba/12-03-2019

Sáng

07h30

Họp rà soát Quy chế làm việc của giảng viên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác KĐCL chuẩn bị Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo.

- BGH;
- BCN và thư ký KĐCL 03 Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TTTT-TV;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trường Đại học Y Dược Huế năm học 2018 – 2019.

- Thành viên Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế;
- Đại diện TV Đảng ủy, BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn trường.

Phòng họp II

Đoàn kiểm tra của Tỉnh Đoàn T.T. Huế

15h00

Họp Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/13-03-2019

Sáng

09h00

Họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường (phiên 2).

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, TCKT Bv, TCNS Bv, HCQT Bv;
- Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp ông Jerome Faucet, đại diện Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Làm việc với Tổ chức Zhishan Foundation.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, KHTH, TCKT;
- Khoa Ngoại CTCH, Ngoại TNTK, GMHSCC, Ngoại Tiêu hóa.

Phòng họp Y học gia đình

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019-2024.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

+ Mở hồ sơ chào giá cung cấp máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động cho Bộ môn Hóa sinh.
+ Mở hồ sơ chào giá lắp đặt 02 điều hòa cho Khoa Điều dưỡng.

- Theo giấy mời.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/14-03-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện năm 2019.

- Theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHYD ngày 17/01/2019.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Thẩm định thuyết minh chi tiết và kinh phí đề tài Nghị định thư Việt - Hàn của Trường Đại học Y Dược Huế.

-Theo Quyết định thành lập Hội đồng của Bộ Khoa học & Công nghệ.

Bộ Khoa học-Công nghệ, Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Sáu/15-03-2019

Sáng

07h00

Khóa CME “Cập nhật gây mê toàn thân và ứng dụng siêu âm trong Gây mê hồi sức”. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Thanh tra công tác đào tạo, khảo thí tại Trường Đại học Y Dược.

* Đại học Huế:
Đoàn thanh tra theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHHngày 22/02/2019 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Y Dược:
- Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, khảo thí);
- Trưởng, Phó Trưởng các phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, Khảo thí - ĐBCLGD;
- Các cán bộ có liên quan do Trường điều động.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Trưởng Đoàn thanh tra ĐHH

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó cácphòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h45

Trao Ghi nhận đóng góp cho BS. Lena Dohlman, Tổ chức HVO, Hoa Kỳ.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/16-03-2019

Sáng

07h00

Khóa CME “Cập nhật gây mê toàn thân và ứng dụng siêu âm trong Gây mê Hồi sức” (từ 07h00-17h00).

- Theo giấy mời.

Hội trường Trung tâm Huế- Gachon

Ban tổ chức

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Phan Trung Thuấn, chuyên ngành YTCC.

- Theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHYD ngày 20/2/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYDHuế.

Phòng bảo vệ luận án - Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Lễ bàn giao công tác quản lý của Giám đốc Bệnh viện Trường nhiệm kỳ 2014-2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Chủ nhật/17-03-2019

Sáng

07h00

Ngày hội Quảng bá Tuyển sinh 2019 của Đại học Huế tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

- Thường trực Ban Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh Đại học Huế 2019 theo các quyết định số 1629/QĐ-ĐHH ngày 12/12/2018 và 1742/QĐ-ĐHH ngày 28/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế;
* Các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc:
- Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

Trường THPT Trần Cao Vân, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế