Khoa Dược

GIỚI THIỆU

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Bộ môn Dược của Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 để đào tạo Dược sĩ Đại học hệ không chính quy với sự giúp đỡ của Trường Đại học Dược Hà Nội trong những năm đầu. Năm 2001, bắt đầu đào tạo Dược sĩ Đại học hệ chính quy.

- Năm 2004, Đại học Huế ra quyết định số 543/QĐ – ĐHH – TCNS thành lập Khoa Dược ngày 9 tháng 11 năm 2004.

- Hiện nay Khoa Dược không ngừng ổn định và phát triển để trở thành trung tâm đào tạo Dược sĩ Đại học cho miền Trung, Tây Nguyên và một phần cho cả nước.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA ĐƠN VỊ

      Sau 15 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa Dược có 05 bộ môn với 39 cán bộ cơ hữu và nhiều cán bộ mời giảng của các khoa, bộ môn và các đơn vị khác. Trong đó gồm 01 Phó giáo sư, 01 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh (tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Canada, Hoa Kỳ, Pháp), 18 Thạc sĩ, 06 Học viên Cao học (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Nhật Bản), 01 Dược sĩ Đại học, 04 Cử nhân, 03 Dược sĩ Trung học.

      Chi bộ Đảng được thành lập và phát triển với 15 Đảng viên và tiếp tục bồi dưỡng cho nhiều cán bộ đang phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Ban chủ nhiệm Khoa Dược

  • Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài
  • Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Hữu Dũng
  • Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Bí thư chi bộ: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch công đoàn: ThS. Lê Thị Thanh Ngọc

Trợ lý giáo tài: Cử nhân Trần Thị Việt Hằng

Trợ lý giáo vụ đào tạo đại học: ThS. Nguyễn Hữu Tiến

Trợ lý giáo vụ đào tạo sau đại học: ThS. Ngô Thị Thu Hằng

Trợ lý nghiên cứu khoa học: ThS. Phan Thị Như Quỳnh

* Sơ đồ tổ chức Khoa Dược

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle